Quy trình kiểm tra xử lý vi phạm của CSGT

CSGT phát hiện phương tiện vi phạm phải thực hiện đủ các thao tác sau.

Leave a Response