Trước khi đăng kiểm, đừng làm những việc này

Chưa đóng phạt nguội hoặc thêm ghế cho xe là hai trong số những điều khiến xe gặp khó khi đăng kiểm.

Nhà tài trợ

Xe ben Hyundai Jac X5 thùng 1.6 khối trả trước 10% nhận xe ngay

Theo:tapchigiaothong

Leave a Response