28 lỗi vi phạm có thể bị trừ điểm trong giấy phép lái xe

Trong Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Bộ Công an đề xuất 28 hành vi bị xử phạt hành chính và trừ điểm bằng lái xe.

28 lỗi vi phạm có thể bị trừ điểm trong giấy phép lái xe

trừ điểm trên bằng lái

LÁI THỬ XE TẢI cHENGLONG THÙNG SIÊU DÀI

LÁI THỬ XE TẢI CHENGLONG THÙNG SIÊU DÀI

THAM KHẢO THÊM CHI TIẾT GIÁ XE TẢI THÙNG SIÊU DÀI

Theo:dantri