JAC

Xe tải Jac N350 3.5 tấn thùng 4m4, động cơ Isuzu
Xe tải Jac N350 3.5 tấn thùng 4m4, động cơ Isuzu
426.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng lên đến 28 triệu đồng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Jac 2T4 máy Isuzu | Jac N250 thùng 4m3
Xe tải Jac 2T4 máy Isuzu | Jac N250 thùng 4m3
426.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng lên đến 28 triệu đồng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Jac N200 1T9
Xe tải Jac N200 1T9
426.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng lên đến 28 triệu đồng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Jac N350 tải 3T5 máy Isuzu
Xe tải Jac N350 tải 3T5 máy Isuzu
426.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Jac 990kg Euro 4
Xe tải Jac 990kg Euro 4
318.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Jac 1t25 Gold Euro 4
Xe tải Jac 1t25 Gold Euro 4
319.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Jac 1t49 X150
Xe tải Jac 1t49 X150
322.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Jac 2t4 Euro 4
Xe tải Jac 2t4 Euro 4
426.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Jac 1t9
Xe tải Jac 1t9
426.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
HÌNH ẢNH XE JAC
HÌNH ẢNH XE JAC
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải điện Jac
Xe tải điện Jac
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
LÝ DO XE TẢI JAC BỀN BỈ- TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU- MẪU MÃ ĐẸP- GIÁ CẢ HỢP LÝ ???
LÝ DO XE TẢI JAC BỀN BỈ- TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU- MẪU MÃ ĐẸP- GIÁ CẢ HỢP LÝ ???
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Jac Motors - Nhà máy Ô Tô Jac
Jac Motors - Nhà máy Ô Tô Jac
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 980KG HFC1032KW
JAC 980KG HFC1032KW
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Jac N200S | tải 1t9 máy cummins
Xe tải Jac N200S | tải 1t9 máy cummins
404.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng lên đến 9 triệu đồng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 1.25T HFC1025KZ
JAC 1.25T HFC1025KZ
290.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 1T25 TRA1025T-TRACI
JAC 1T25 TRA1025T-TRACI
285.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải 1t25
Xe tải 1t25
285.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Jac X125 1T25
Xe tải Jac X125 1T25
319.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Jac X5
Xe tải Jac X5
318.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 1T5 -1T49 HFC 1030K
JAC 1T5 -1T49 HFC 1030K
290.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 1T5 TRA1020K-TRACI
JAC 1T5 TRA1020K-TRACI
290.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải jac 1t5
Xe tải jac 1t5
290.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 1.5T HFC1020K
JAC 1.5T HFC1020K
300.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 1T8 HFC1041K MB HẠ TẢI 1T6
JAC 1T8 HFC1041K MB HẠ TẢI 1T6
300.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 1.8T HFC1041K
JAC 1.8T HFC1041K
300.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 2T15 TRA1041K-TRACI MB HẠ TẢI 1T9
JAC 2T15 TRA1041K-TRACI MB HẠ TẢI 1T9
300.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC HFC1040KZ 1T9
JAC HFC1040KZ 1T9
300.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 1T95 TRA1040KV
JAC 1T95 TRA1040KV
300.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe Jac 1t99
Xe Jac 1t99
426.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 1.95T HFC1040KZ
JAC 1.95T HFC1040KZ
300.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 2T15 TRA1041K-TRACI
JAC 2T15 TRA1041K-TRACI
290.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 2.15T TRA1041K-TRACI
JAC 2.15T TRA1041K-TRACI
330.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%