XE TẢI THÙNG DÀI 6M2

XE TẢI 1T9 THÙNG DÀI 6M2
XE TẢI 1T9 THÙNG DÀI 6M2
450.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TẢI THÙNG DÀI 6M2
XE TẢI THÙNG DÀI 6M2
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Veam VT260-1
Xe tải Veam VT260-1
490.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Veam VT340s-1
Xe tải Veam VT340s-1
455.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TẢI HYUNDAI THÙNG 6M2
XE TẢI HYUNDAI THÙNG 6M2
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Hyundai 3t5 thùng 6m2
Xe tải Hyundai 3t5 thùng 6m2
450.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Isuzu 1t9 thùng 6m2
Xe tải Isuzu 1t9 thùng 6m2
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Đô Thành IZ350SL
Xe tải Đô Thành IZ350SL
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng lên đến 10 triệu đồng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Isuzu Vĩnh Phát 1T9 Thùng dài 6m2
Xe tải Isuzu Vĩnh Phát 1T9 Thùng dài 6m2
509.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT 3T5 THÙNG 6M2
XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT 3T5 THÙNG 6M2
585.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%