Danh hiệu & giải thưởng

 

  • Năm 2011 đạt giải nhì doanh số bán hàng của Nhà Máy Veam
 
  • Năm 2012 đạt giải nhì doanh số bán hàng của Nhà Máy Veam.
 
  • Năm 2013 đạt giải nhất doanh số bán hàng của Nhà Máy Veam
 
  • Năm 2014 đạt giải nhất doanh số bán hàng của Nhà Máy Veam