XE BỒN CHỞ XĂNG DẦU

Xe bồn chở xăng dầu 16 khối Daewoo
Xe bồn chở xăng dầu 16 khối Daewoo
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe bồn chở xăng dầu 21 khối Daewoo
Xe bồn chở xăng dầu 21 khối Daewoo
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe bồn chở xăng dầu 22.5 khối Camc
Xe bồn chở xăng dầu 22.5 khối Camc
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe bồn chở xăng dầu Chenglong 26 khối
Xe bồn chở xăng dầu Chenglong 26 khối
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE BỒN CHỞ XĂNG DẦU CHENGLONG 18M3
XE BỒN CHỞ XĂNG DẦU CHENGLONG 18M3
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe bồn chở xăng dầu Jac 23 khối
Xe bồn chở xăng dầu Jac 23 khối
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE BỒN CHỞ XĂNG DẦU 22 KHỐI HYUNDAI HD320
XE BỒN CHỞ XĂNG DẦU 22 KHỐI HYUNDAI HD320
2.680.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE BỒN CHỞ XĂNG DẦU 24 KHỐI ISUZU GIGA
XE BỒN CHỞ XĂNG DẦU 24 KHỐI ISUZU GIGA
2.580.000.000 đ
Xe Bồn chở xăng dầu 22 Khối Isuzu Giga 4 chân
Xe Bồn chở xăng dầu 22 Khối Isuzu Giga 4 chân
2.460.000.000 đ