Trách nhiệm xã hội -

Hoạt động từ thiện tại làng trẻ em SOS

 

 

 

 

 

 

 

Tài trợ Học bổng “chương trình khuyến học tại DAKLAK”

 


 

Tài trợ giải bóng đá tại tỉnh DAKLAK