Trách nhiệm xã hội

Hoạt động từ thiện tại làng trẻ em SOS

 

 

 

 

 

 

 

Tài trợ Học bổng “chương trình khuyến học tại DAKLAK”

 


 

Tài trợ giải bóng đá tại tỉnh DAKLAK