Xe ben 7T – 9T

BEN VEAM VB950
BEN VEAM VB950
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE BEN TMT 8T6 THÙNG 7 KHỐI
XE BEN TMT 8T6 THÙNG 7 KHỐI
456.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN CHIẾN THẮNG 6T8 2 CẦU
BEN CHIẾN THẮNG 6T8 2 CẦU
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN DONGFENG 6T9
BEN DONGFENG 6T9
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe ben Dongfeng 7 tấn 2 cầu
Xe ben Dongfeng 7 tấn 2 cầu
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN HOWO 1 CẦU 7T 190HP
BEN HOWO 1 CẦU 7T 190HP
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN CỬU LONG 7T
BEN CỬU LONG 7T
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN CỬU LONG 7T KC13280D
BEN CỬU LONG 7T KC13280D
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe ben Hyundai 7t
Xe ben Hyundai 7t
840.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Ben TMT Howo 7T7 | Ben TMT ST10580D-E4
Ben TMT Howo 7T7 | Ben TMT ST10580D-E4
Giá liên hệ
Xe ben Dongsung 7 tấn 2 cầu
Xe ben Dongsung 7 tấn 2 cầu
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN CHIẾN THẮNG 7T 1 CẦU
BEN CHIẾN THẮNG 7T 1 CẦU
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Ben Veam VB750-1 Thùng vuông| Ben 7T5 máy Hyundai
Ben Veam VB750-1 Thùng vuông| Ben 7T5 máy Hyundai
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN CỬU LONG 7T 2 CẦU PY10507D2
BEN CỬU LONG 7T 2 CẦU PY10507D2
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN CỬU LONG 7T2 KC9672D
BEN CỬU LONG 7T2 KC9672D
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe ben Veam VB750 máy Hyundai
Xe ben Veam VB750 máy Hyundai
681.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE BEN DONGFENG MÁY CUMIN (MỸ) 7.5 TẤN 01 CẦU
XE BEN DONGFENG MÁY CUMIN (MỸ) 7.5 TẤN 01 CẦU
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN VEAM VB750
BEN VEAM VB750
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN CỬU LONG 7T65 118765D
BEN CỬU LONG 7T65 118765D
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN VEAM VB980
BEN VEAM VB980
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE BEN CHIẾN THẮNG 7T7 2 CẦU DẦU
XE BEN CHIẾN THẮNG 7T7 2 CẦU DẦU
660.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN CỬU LONG 7T7 KC9677D
BEN CỬU LONG 7T7 KC9677D
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN DONGFENG 7T8 140HP
BEN DONGFENG 7T8 140HP
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
BEN VEAM VB800
BEN VEAM VB800
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE BEN HOA MAI 8 TẤN GA CƠ
XE BEN HOA MAI 8 TẤN GA CƠ
520.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%