GAZ

XE KHÁCH GAZ 17 CHỖ
XE KHÁCH GAZ 17 CHỖ
699.000.000 đ
  • Quà tặng hấp dẫn
  • Khuyến mãi khủng
  • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE KHÁCH GAZ 19 CHỖ
XE KHÁCH GAZ 19 CHỖ
705.000.000 đ
  • Quà tặng hấp dẫn
  • Khuyến mãi khủng
  • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE KHÁCH GAZ 20 CHỖ
XE KHÁCH GAZ 20 CHỖ
860.000.000 đ
  • Quà tặng hấp dẫn
  • Khuyến mãi khủng
  • Hỗ trợ vay vốn 70-90%