XE TẢI VINAMOTOR

Xe tải Vinamotor 1T9 Cabstar
Xe tải Vinamotor 1T9 Cabstar
335.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TẢI NISSAN 1T9
XE TẢI NISSAN 1T9
335.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TẢI NISSAN 3T5 ĐỜI 2021
XE TẢI NISSAN 3T5 ĐỜI 2021
335.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Nissan VN350 3t5 thùng dài 5m
Xe tải Nissan VN350 3t5 thùng dài 5m
470.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TẢI 3T5 NISSAN
XE TẢI 3T5 NISSAN
335.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Vinamotor 3t5 Cabstar
Xe tải Vinamotor 3t5 Cabstar
335.000.000 đ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Vinamotor K6 5t5
Xe tải Vinamotor K6 5t5
490.000.000 đ
 Khuyến mãi
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%