THU MUA XE ĐẦU KÉO CŨ

Thu mua xe đầu kéo uy tín giá cao

Tại sao Siêu thị Ô tô An sương thu mua xe đầu kéo cũ đã qua sử dụng giá cao? Tại sao định giá xe đầu kéo cũ đã qua sử dụng giá cao ?

 Siêu thị Ô tô An Sương là nhà phân phối bán xe mới 100%,  thu mua xe cũ qua sử dụng, trao đổi xe cũ qua sử dụng. An sương group phân phối tất cả các dòng xe tải-xe đầu kéo-Ro mooc-xe khách-xe ben-xe chuyên dụng-xe du lịch-máy công trình … nên xác định giá xe cũ sẽ luôn đúng giá thị trường.

Trao đổi xe cho khách hàng đổi xe cũ lấy xe mới với giá rất hợp lý và hỗ trợ tài chính vay vốn lãi suất thấp cho khách hàng

Thu mua xe đầu kéo cũ 

Tại sao Siêu thị Ô tô An Sương đến xem xe nhanh ở các tỉnh thành ?

Siêu thị Ô tô An Sương có chi nhánh thu mua xe đầu kéo cũ, xe tải cũ, xe ben cũ, rơ mooc cũ, xe chuyên dụng cũ, xe khách cũ, xe du lịch cũ ở các tỉnh thành trên toàn quốc

 

Nội dung bài viết:

 1. Thu mua xe đầu kéo Hyundai
 2. Thu mua xe đầu kéo Hino
 3. Thu mua xe đầu kéo Isuzu
 4. Thu mua xe đầu kéo Mỹ
 5. Thu mua xe đầu kéo Howo
 6. Thu mua xe đầu kéo Chenglong
 7. Thu mua xe đầu kéo Shacman
 8. Thu mua xe đầu kéo Thaco auman
 9. Thu mua xe đầu kéo Man
 10. Thu mua xe đầu kéo Dongfeng
 11. Thu mua xe đầu kéo Jac
 12. Thu mua xe đầu kéo Faw
 13. Thu mua xe đầu kéo Camc
 14. Thu mua xe đầu kéo C&C
 15. Thu mua xe đầu kéo Daiyun
 16. Thu mua xe đầu kéo Kamza
 17. Thu mua xe đầu kéo Maz

 thu mua xe đầu kéo Howo cũ

Thu mua xe đầu kéo Howo cũ, qua sử dụng

Thu mua xe đầu kéo Howo 375 cũ qua sử dụng

Thu mua xe đầu kéo Howo A7 cũ cũ qua sử dụng

Thu mua xe đầu kéo Howo 420 cũ qua sử dụng

Thu mua xe đầu kéo Howo 380 cũ qua sử dụng

Thu mua xe đầu kéo Howo 440 cũ qua sử dụng

Chúng tôi thu mua xe đầu kéo Howo các đời, định giá chính xác, thủ tục nhanh gọn. Luôn có hoa hồng cho người giới

Qúy khách có thể lựa liên hệ với chúng tôi và gởi hình ảnh xe + hình ảnh sổ đăng kiểm + hình ảnh giấy đăng ký cho chúng tôi qua Zalo- messenger-video…để định giá nhanh chóng cho Quý Khách

 Thu mua xe đầu kéo Hyundai giá tốt

Thu mua Xe đầu kéo Hyundai cũ qua sử dụng

Thu mua xe đầu kéo Hyundai HD450 cũ qua sử dụng

Thu mua xe đầu kéo Hyundai HD700 cũ qua sử dụng

Thu mua xe đầu kéo Hyundai HD1000 cũ qua sử dụng

Thu mua xe đầu kéo Hyundai EXCIENT cũ qua sử dụng

Chúng tôi Thu mua xe đầu kéo Hyundai các đời, định giá chính xác, thủ tục nhanh gọn. Luôn có hoa hồng cho người giới

Qúy khách có thể lựa liên hệ với chúng tôi và gởi hình ảnh xe + hình ảnh sổ đăng kiểm + hình ảnh giấy đăng ký cho chúng tôi qua Zalo- messenger-video…để định giá nhanh chóng cho Quý Khách

 Thu mua xe đầu kéo Fuso giá tốt

Thu mua Xe đầu kéo Fuso cũ qua sử dụng

Thu mua xe đầu kéo Fuso 1 cầu cũ qua sử dụng

Thu mua xe đầu kéo Fuso 2 cầu cũ qua sử dụng

Chúng tôi Thu mua xe đầu kéo Fuso các đời, định giá chính xác, thủ tục nhanh gọn. Luôn có hoa hồng cho người giới

Qúy khách có thể lựa liên hệ với chúng tôi và gởi hình ảnh xe + hình ảnh sổ đăng kiểm + hình ảnh giấy đăng ký cho chúng tôi qua Zalo- messenger-video…để định giá nhanh chóng cho Quý Khách

 Thu mua xe đầu kéo Hino cũ giá cao

Thu mua xe đầu kéo Hino cũ qua sử dụng

Thu mua xe đầu kéo Hino cũ qua sử dụng

Thu mua xe đầu kéo Hino 2 cầu cũ qua sử dụng

Chúng tôi Thu mua xe đầu kéo Hino các đời, định giá chính xác, thủ tục nhanh gọn. Luôn có hoa hồng cho người giới

Qúy khách có thể lựa liên hệ với chúng tôi và gởi hình ảnh xe + hình ảnh sổ đăng kiểm + hình ảnh giấy đăng ký cho chúng tôi qua Zalo- messenger-video…để định giá nhanh chóng cho Quý Khách

Thu mua xe đầu kéo Mỹ cũ

Thu mua Xe đầu kéo Mỹ cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Mỹ Maxxfore cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Mỹ N13 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Mỹ Cascadia cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Mỹ Cummins cũ qua sử dụng

Chúng tôi Thu mua xe đầu kéo Mỹ các đời, định giá chính xác, thủ tục nhanh gọn. Luôn có hoa hồng cho người giới

Qúy khách có thể lựa liên hệ với chúng tôi và gởi hình ảnh xe + hình ảnh sổ đăng kiểm + hình ảnh giấy đăng ký cho chúng tôi qua Zalo- messenger-video…để định giá nhanh chóng cho Quý Khách

Thu mua xe đầu kéo Camc cũ đã qua sử dụng 

Thu mua Xe đầu kéo Camc cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Camc 380 cũqua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Camc 420 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Camc 350 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Camc 1 cầu cũ qua sử dụng

Chúng tôi Thu mua xe đầu kéo Camc các đời, định giá chính xác, thủ tục nhanh gọn. Luôn có hoa hồng cho người giới

Qúy khách có thể lựa liên hệ với chúng tôi và gởi hình ảnh xe + hình ảnh sổ đăng kiểm + hình ảnh giấy đăng ký cho chúng tôi qua Zalo- messenger-video…để định giá nhanh chóng cho Quý Khách

thu Xe đầu kéo Dongfeng cũ  

Thu mua Xe đầu kéo Dongfeng cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Dongfeng 375 cũqua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Dongfeng 420 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Dongfeng 260 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Dongfeng 1 cầu cũ qua sử dụng

Chúng tôi Thu mua xe đầu kéo Dongfeng các đời, định giá chính xác, thủ tục nhanh gọn. Luôn có hoa hồng cho người giới

Qúy khách có thể lựa liên hệ với chúng tôi và gởi hình ảnh xe + hình ảnh sổ đăng kiểm + hình ảnh giấy đăng ký cho chúng tôi qua Zalo- messenger-video…để định giá nhanh chóng cho Quý Khách

 Thu mua xe đầu kéo Jac

Thu mua Xe đầu kéo Jac cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Jac 380 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Jac 420 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Jac 340 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Jac 260 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Jac 1 cầu cũ qua sử dụng

Chúng tôi Thu mua xe đầu kéo Jac các đời, định giá chính xác, thủ tục nhanh gọn. Luôn có hoa hồng cho người giới

Qúy khách có thể lựa liên hệ với chúng tôi và gởi hình ảnh xe + hình ảnh sổ đăng kiểm + hình ảnh giấy đăng ký cho chúng tôi qua Zalo- messenger-video…để định giá nhanh chóng cho Quý Khách

Thu mua xe đầu kéo Faw giá tốt 

Thu mua Xe đầu kéo Faw cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Faw 340 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Faw 350 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Faw 380 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Faw 420 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Faw 240 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Faw 260 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Faw 1 cầu cũ qua sử dụng

Chúng tôi Thu mua xe đầu kéo Faw các đời, định giá chính xác, thủ tục nhanh gọn. Luôn có hoa hồng cho người giới

Qúy khách có thể lựa liên hệ với chúng tôi và gởi hình ảnh xe + hình ảnh sổ đăng kiểm + hình ảnh giấy đăng ký cho chúng tôi qua Zalo- messenger-video…để định giá nhanh chóng cho Quý Khách

Thu mua xe đầu kéo Shacman giá cao

Thu mua Xe đầu kéo Shacman cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Shacman 340 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Shacman 400 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Shacman 460 cũ qua sử dụng

Chúng tôi Thu mua xe đầu kéo Shacman các đời, định giá chính xác, thủ tục nhanh gọn. Luôn có hoa hồng cho người giới

Qúy khách có thể lựa liên hệ với chúng tôi và gởi hình ảnh xe + hình ảnh sổ đăng kiểm + hình ảnh giấy đăng ký cho chúng tôi qua Zalo- messenger-video…để định giá nhanh chóng cho Quý Khách

Thu mua xe đầu kéo Auman giá cao

Thu mua Xe đầu kéo Auman Thaco cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Auman Thaco 340 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Auman Thaco 380 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Auman Thaco 375 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Auman Thaco 400 cũ qua sử dụng

Chúng tôi Thu mua xe đầu kéo Auman Thaco các đời, định giá chính xác, thủ tục nhanh gọn. Luôn có hoa hồng cho người giới

Qúy khách có thể lựa liên hệ với chúng tôi và gởi hình ảnh xe + hình ảnh sổ đăng kiểm + hình ảnh giấy đăng ký cho chúng tôi qua Zalo- messenger-video…để định giá nhanh chóng cho Quý Khách

 Thu mua xe đầu kéo Man cũ giá tốt

Thu mua Xe đầu kéo Man cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Man 440 cũ qua sử dụng

Thu mua Xe đầu kéo Man 480 cũ qua sử dụng

Chúng tôi Thu mua xe đầu kéo Man các đời, định giá chính xác, thủ tục nhanh gọn. Luôn có hoa hồng cho người giới

Qúy khách có thể lựa liên hệ với chúng tôi và gởi hình ảnh xe + hình ảnh sổ đăng kiểm + hình ảnh giấy đăng ký cho chúng tôi qua Zalo- messenger-video…để định giá nhanh chóng cho Quý Khách

 

DỊCH VỤ THU MUA XE CŨ, ĐỔI XE MỚI NHANH CHÓNG VÀ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Với hơn 15 năm uy tín có mặt trên thị trường và hệ thống siêu thị mua bán xe cũ của chúng tôi phủ toàn quốc với hơn 63 chi nhánh. Chúng tôi sẽ thu mua gần như tất cả các dòng xe tải cũ, xe đầu kéo cũ, xe ben cũ, xe đầu kéo cũ, rơ mooc cũ, xe tải gắn cẩu cũ, xe du lịch cũ, xe khách cũ hay xe chuyên dụng…. có trên thị trường như: Hino, isuzu, Suzuki, Fuso, Veam, Jac, Thaco, Dongfeng, Howo, Shacman, Camc, Faw, Foton, Dongben, TMT, Chenglong, Daewoo, Toyota Honda, Nissan, thaco…

Ngoài ra chúng tôi còn là đối tác phân phối xe mới của các hãng xe tải nổi tiếng như: Isuzu, Suzuki, Hino, Fuso, Chenglong, Howo, Cimc, Shacman, Dongben, Tmt, Cửu Long, Dongfeng, Jac, Faw, Kia, Thaco, Foton, Chiến Thắng, Kamaz, Maz,…

Sản phẩm luôn có sẵn tại Siêu Thị Ô Tô An Sương vì thế nếu khách hàng có nhu cầu đổi xe cũ lấy xe mới, chúng tôi luôn sãn sàng đáp ứng.

Hệ thống siêu thị mua bán xe cũ của chúng tôi phủ toàn quốc với 63 chi nhánh vì vậy  việc mua bán với Quý khách rất nhanh- rất dứt khoát, mua bán mọi lúc 24/7, mọi nơi ‘’ các tỉnh thành’’.

 

Với Phương Châm:  UY TÍN LÀ NỀN TẢNG

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ, cam kết mang lại sự hài lòng nhất cho Quý khách

Chưa gọi hay chưa đến Siêu Thị Xe Tải Ô Tô An Sương thì giá mua đó chưa phải là tốt nhất và dịch vụ cũng chưa hẵn là tốt nhất.

Qúy Khách Vui Lòng Liên Hệ Số Điện Thoại Hotline: 0909 202 699 gặp Anh Ba

 

QUÝ KHÁCH THAM KHẢO CÁC KÊNH ONLINE THỰC TẾ SAU

KÊNH YOUTUBE: KÊNH XE TẢI – SIÊU THỊ XE TẢI https://www.youtube.com/channel/UCO7Vrb4HnpjoIwXtx-3XHWA
FACEBOOK SIÊU THỊ XE TẢI Ô TÔ AN SƯƠNG https://www.facebook.com/congtyotoansuong/
WEBSITE SO SÁNH CỦA CỘNG ĐỒNG http://sosanhoto.vn/
Ô TÔ AN SƯƠNG - CHÌA KHÓA TRAO TAY
1. Tư vấn tài chính   : Nhanh Nhất, Tốt Nhất Và Hiệu Quả Nhất
2. Thời gian giao hàng  : Uy tín là nền tảng
3. Sản xuất - Gia công  : Xưởng đóng thùng với đội ngũ nhân viên làm việc "lấy nhân tâm hoàn thành sản phẩm"
4. Dịch vụ sau bán hàng  : Ân Cần - Chu Đáo
5. Tư vấn bán hàng    : Chuyên Tâm
BÁN TRẢ GÓP XE TẢI TRÊN TOÀN QUỐC, THỦ TỤC CỰC KỲ ĐƠN GIẢN
1. Đối với khách hàng Cá nhân : Chỉ cần CMND, Hộ Khẩu, Giấy độc thân hoặc giấy kết hôn (nếu có)
2. Đối với khách hàng Doanh Nghiệp : Chỉ cần GPKD, Mẫu dấu,  Báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất
THAM KHẢO THỦ TỤC TRẢ GÓP TRUY CẬP: https://otoansuong.vn/thu-tuc-mua-xe-tai-tra-gop
Qúy Khách chỉ trả trước chỉ 5% – 30% (cho vay 70-95%). Hỗ trợ vay lãi suất thấp, thời hạn từ 1-5 năm (tùy chọn). Bao Thủ tục thế chấp bằng chính chiếc xe trong 48h (48 tiếng) làm việc.
Thủ tục đăng ký xe và thủ tục trả góp: Bao trọn gói theo phương châm ‘’Chìa Khóa Trao Tay’’. Tư vấn tận nơi 24/7. Giao xe tại nơi.
Đến với Ô Tô An Sương là sự lựa chọn tốt nhất cho Quý Khách!

 

VIDEO GIỚI THIỆU CÔNG TY  

 

Nguyễn Văn Ảnh
Nguyễn Văn Ảnh
Nguyễn Văn Ảnh - CEO Ô Tô An Sương. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô, Tôi mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về xe tải chất lượng và phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.
Bài viết liên quan